29/11/2011

15 důvodů proč vyrazit na designSUPERMARKET

 

 1. přes 70 vystavujících
 2. přes 1600 m2 designu
 3. přes 35 nových vystavujících
 4. stejné vstupné jako minulý rok i přes inflaci
 5. parádní nový prostor Paláce Archa
  1. over 70 exhibitors
  2. over 1600 m2 of design
  3. over 35 new exhibitors
  4. same entrance fee as the last year despite the inflation
  5. great new space of Palace Archa
  6. příjemná hudba našich DJs
  7. videomappingová instalace
  8. naše přijemná kavárna, která je pro vás otevřená po celou dobu výstavy
  9. kočárkárna pro maminky s dětmi + šatna
  10. kreslící koutek pro děti
  11. specializované knihkupectví s více než 70ti nakladatelstvími se zaměřením na umění a design
  12. Market Líba – obchůdek s drobnostmi našich designerů, kteří nemají rozsáhlé kolekce
  13. klidná předvánoční atmosféra, žádný stres a shon
  14. příjemné ceny designových kousků
  15. výběr designerů z Berlínského festivalu DMY Berlin

 6. pleasant music of our DJs
 7. videomapping installation
 8. Our cozy cafe which is open for you throughout the exhibition
 9. pram room for mothers with children + cloakroom to  leave your clothes while at the exibition
 10. drawing corner for children
 11. specialized bookstore with more than 70 publishers, with focus on art and design
 12. Market Liba – shop with small designer pieces, that do not have an extensive collection
 13. Pleasant Christmas atmosphere, no stress and bustle
 14. Nice prices of designer pieces
 15. selection of designers from Berlin DMY Berlin Festival

Partneři projektu