11/12/2016

VÝSTAVA SHENKAR

 

designSUPERMARKET uvádí výstavu Shenkar: Izraelský šperk dnes, kterou připravil společně s Danicou Kovářovou, kurátorkou designu a architektury a šéfredaktorkou časopisu Dolce Vita. Ve speciální instalaci v podání Matěje Činčery a Jana Klosse, v níž hlavní roli sehrál papír Colorplan, byly představeny kolekce sedmi absolventek prestižní univerzity Shenkar v Tel Avivu.

„V roce 2015 zaznamenal Ateliér šperku na univerzitě Shenkar v Tel Avivu pod vedením sochaře a performera Sharona Kerena mimořádnou úroveň diplomantů. Závěrečné práce vybraných autorek čerpají inspiraci z pro nás často vzdálených, až exotických životních zkušeností. Proces jejich tvorby byl pro ně současně procesem nového poznání, mnohdy i sebepoznání. Představená díla polemizují s hranicí vnitřního a vnějšího, biologického a technického, s nastavenými limity sociálními kulturními. Samy pak překračují hranice šperku a jsou více objekty volného umění.“

Kurátorky výstavy: Danica Kovářová, Darina Zavadilová
Návrh instalace: Matěj Činčera, Jan Kloss
Představené autorky: Vika Mayzel, Noa Farbstein, Shiran Shashua, Adi Sharon, Ayala Uzan, Gal Barsheshet,
Lia Elnatan, Yarden Aizic Halimi

Za podpory: Velvyslanectví státu Izrael v České republice
Partner výstavy: Colorplan, S PAPER
Poděkování: České centrum Tel Aviv

 

IMG_3372 IMG_3401 IMG_3402 IMG_3403

Foto: Matěj Činčera

 

Gal Barsheshet
Kolekce „Tresspass“ (Překročení) se dotýká našich hranic. Těch fyzických, duchovních i emočních, formovaných jak kulturními a sociálními, tak čistě geografickými rozdíly. Designérka se rozhodla právě tyto hranice překročit a vytvořit kovové struktury, které obrysy našeho těla rozšíří a dají mu nové limity, ve stejný moment ale také naruší naše standardizované vnímání šperku. Nemusí přeci zdobit jen ucho, krk nebo zápěstí…

Ayala Uzan
Kolekci „What is the limit?“ (Co je limit?) inspirovala autorčina zkušenost s povinnou vojenskou službou v Izraeli, do níž jsou v 18 letech povolávány i ženy. „Najednou se mé tělo stalo majetkem izraelské armády, zmizel prostor pro sebevyjádření, protože nemáte dovoleny žádné významné změny svého zevnějšku. Chtěla jsem vyjádřit svůj boj mezi potřebou svobody a restrikcemi, které jsou na vás jako na vojáka uvalovány. Vzdušnost použitých lehkých skleněných vláken kontrastuje se stříbrnými rámci a symbolizuje odebranou svobodu, současně oba materiály zůstávají v symbióze.”

Lia Elnatan
Kolekce „Don’t be a Square“ (volně Nebuď akurátní) referuje hned k několika inspiračním zdrojům. V první řadě k architektuře a jejím prvkům, jakými jsou schodiště, mosty nebo industriální spoje. Dále pak odkazuje ke známé počítačové hře z 80. let Tetris a také k monumentálním šperkům starého Egypta. Lia své šperky vyrobila z demontovaného potrubí, které přetvořila do geometrických objektů, a to pomocí vyřezávání v různých úhlech. Využívala při tom matematické vzorce, aby dosáhla přesnosti, a respektovala také ergonomii lidského těla, aby tyto objekty mohly být dobře nositelé.

Noa Farbstein
Kolekce „Memory“ (Paměť) se dá bez nadsázky označit za převzaté dědictví. Náhrdelníky, náramky i závěsy totiž designérka vytvořila ze starých perských koberců, které si její rodina pořídila před mnoha desítkami let, ale již nebyly ve stavu dovolujícím další správky, takže nezbývalo než je vyhodit. To ale Noa odmítla a recyklovala je tímto způsobem, jenž této textilii vdechuje další život a projevuje též respekt k historii. Příběh rodiny i materiálu tak pokračuje dál …

Shiran Shashua
Kolekce „Split Ends“ (Rozpolcené strany) v kombinuje protikladné materiály – štípané a tvarované mosazné trubky a prémiový, ručně vyráběný papír. Psychologie vykládá odstřihnutí se, rozštěp jako obranný mechanismus, který nám pomáhá vyřešit emoční konflikt a kterým dělíme absolutně – na dobro a zlo, černé a bílé. Všechny šperky kolekce jsou ručně vyrobené a spojují zdánlivě nespojitelné.

Vika Mayzel
Kolekce „Knocking on the Wood“ (Klepu na dřevo) je jednak odvozena od známé pověry a za druhé vychází z tradice národního gruzínského kroje. „Každý šperk odráží příběhy, které se v mé rodině tradují z generace na generaci. Do Gruzie byli moji prarodiče, stejně jako většina ukrajinských Židů, evakuováni, když přišla druhá světová válka, aby byli uchráněni od nacistických zvěrstev. Moc o této životní etapě ale nemluvili, proto jsem se rozhodla vyplnit tyto mezery v mé paměti.“ Šperkařka při tvorbě použila sklo, koňské žíně nebo granáty. Přímo z detailů gruzínského kroje pak Vika odvodila barevnost, formy i klasickou antickou techniku, jakou je například tzv. Repoussé, s jejíž pomocí šperky vyrobila.

Yarden Aizic
Za předobraz kolekce „Monomental“ (Monomentální) sloužily letecké snímky železničních tratí, které Yarden pečlivě studovala. Začaly ji fascinovat momenty, kde se jejich linie spojují. Podobné pro ly a funkční, pohyblivé „spojky“ totiž lze najít i na lidském těle. Druhá část této kolekce prezentuje kameny Swarovski, které designérka dokázala do těla šperků zakomponovat bez pájení. Barevnost je cíleně monochromatická, v kolekci se objevují pouze černé a stříbrné odstíny.

This post is also available in: English

Partneři projektu